محسن شریفیان، امیرمحمد متقیان و داریوش فرضیایی کنار دیگ نذری

​نوکری برای امام حسین (ع) ریا نمیشناسه.  هر کی هم که باشی عشقت به حسین به اندازه درک و فهمت از حسین هست. پی نوشت: جاتون خالی؛ شب هفت امام کنار دیگ نذری به همراه محسن شریقیان بی ریا و خوش قلب و امیرمحمد بامعرفت

ادامه