رضا یزدانی در صدد برپایی نمایشگاه عکس

​چند سالى هست که در مورد چند موضوع مختلف در شهرهاى مختلف ایران و کشورهاى دیگه دارم عکاسى میکنم، ولى هنوز به نتیجه دل خواهم براى بر پا کردن نمایشگاه نرسیدم. شاید سال آینده … پ ن: یه جورى باد موهامو برده بالا که انگار اینجا جاذبه نیست!

ادامه