کنسرت گروه دال

کنسرت گروه دال ۲۷ شهریور در تالار وحدت برگزار خواهد شد. «گذر از اردیبهشت» نام آلبومی است که اخیرا از این گروه منتشر شده و مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.  

ادامه