مقایسه دستمزد تتلو با نیمار!

امیر تتلو در آخرین اظهار نظر اینستاگرامی خود به تحلیل و مقایسه دستمزد خود با نیمار ستاره برزیلی و بازیکن جدید باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه پرداخت! دستمزد نیمار در پاری‌سن‌ژرمن بر حسب تومان! هر دقیقه ۲۶۶ هزار تومان هر ساعت ۱۵ میلیون هر روز ۳۸۳ میلیون هر هفته ۲ میلیارد هر ماه ۱۰ میلیارد هر

ادامه

پنجم نوامبر ٢٠١۶ در سالن فیلارمونى پاریس

​پنجم نوامبر ٢٠١۶ سالن فیلارمونى پاریس که به نظر میرسه شبیه به چشم انسان طراحى شده با پرنده هاى سفیدى که به پرواز درآمدن. کنسرت امشب در سه بخش خواهد بود، بخش نخست رو استاد بزرگ عالم قاسم اف از کشور آذربایجان اجرا میکنند و بخش دوم رو ما از ایران و بخش سوم رو گروهى

ادامه