غلامرضا صنعتگرِ عرصه ى هُنر موسیقى، روى تخت بیمارستانه

سلام مردم، غلامرضا صنعتگرِ عرصه ى هُنر موسیقى ، روى تخت بیمارستانه!!! مگه میشه عاشق امام رضا باشید و اثر زیباى غلامرضا صنعتگر را نشنیده باشید؟! “دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشى ، کمتراز آهوکه نیستم میشه ضامنم بشى” غلامرضا روى تخت بیمارستانه، صداش دیگه در نمیاد و سِرُم دستش نمیگذاره چیزى بنویسه، شاید

ادامه