فروش بلیت های نخستین کنسرت مهدی جهانی در ۱۵ دقیقه

تمامی بلیت های نخستین کنسرت مهدی جهانی در مدت ۱۵ دقیقه به فروش رسید. این خواننده ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ به همت موسسه آوای دوران در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران با هواداران خود دیدار خواهد کرد.

ادامه