«فیدل کاسترو درگذشت»

​فیدل کاسترو، کسی که از ۶۳۸ سؤقصد سازمان سیا جان به در برد و بیش از ۷۰۰ بار شایعه ی مرگش تیتر خبرگزاری های جهان شد سرانجام در سن ۹۰ سالگی به مرگ طبیعی درگذشت. وی علاوه بر رهبری انقلاب کوبا، از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۶ به عنوان نخست وزیر کوبا و سپس به عنوان

ادامه