قدردانی کاوه یغمایی از نگین پارسا

​فعالیت بیشتر بانوان ایرانی‌ در موسیقی‌، بدون اعتقاد سرپرست‌های ارکسترهای ایرانی‌، مدیریت‌های شرکتهای موسیقی‌، موزیسینهای مرد و غیره امکان پذیر نمی‌باشد. متاسفانه علیرغم بودن این مشکل همیشگی‌ در ایران پس از بازگشتم شاهد شدت یافتن بایکوت بانوان در عرصه موسیقی‌ هستم. گر‌ چه از تمام مشکلات موجود برای فعالیت بانوان با خبرم اما امیدوارم با

ادامه