قطع پاهای پلیس فداکار زیر قطار

​مامور فداکار پلیس در عملیات تعقیب و گریز با متهم فراری هر دو پایش را زیر چرخهای قطار از دست داد. تاریکی شب همه جا حتی قطار عادی «تهران – اهواز» را فرا گرفته بود، عقربه ها، ساعت ۲۳ را نشان می داد و گروهبانیکم «جلال علیزاده» بدون هیچ خستگی و اعتراضی همچنان در حال

ادامه