یادداشت یغما گلرویی درباره قیصر امین پور

شاعرتر از آن بودی که میدان به نامت کنند. ​خنده‌های غش‌غشت اولین چیزی‌ است که از تو به خاطر می‌آورم. برای من که از روزهای نوجوانی گارد داشتم به شاعران از حوزه درآمده و – به قولی – حکومتی، تو از جنمی دیگر بودی. مردی آزاده که تعصب نداشت و می‌شد درباره هرچیزی با او

ادامه

یادمان «قیصر امین پور»

شنبه ۸ آبان مراسم بزرگداشت قیصر امین پور با اجرای وحید تاج و بهمن فریادرس بر روی اشعار امین پور برگزار خواهد شد. این برنامه راس ساعت ۱۸:۳۰ آغاز و ورود برای عموم آزاد است.

ادامه