محسن چاوشی: تا چیزی را از زبان خودم نشنیده اید باور نکنید

محسن چاوشی از رفتار غیر حرفه ای تهیه کننده سریال هاتف به شدت انتقاد کرد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همین که اجازه بدهید این سالی دو سالی یک آلبوم ما بی عقده ی خودکارهای قرمز منتشر شود و برسد به دست اهلش، از شما سپاسگزارم وگرنه مرا چه به سریال و تلویزیون و…نگذارید

ادامه