مسعود صادقلو فعالیت رسمی در موسیقی کشور را آغاز می‌کند

کیان محمدی‌ها مدیر برنامه های مسعود صادقلو در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد از این پس تمامی فعالیت های این خواننده به تهیه کنندگی وی و با ارکستری به رهبری علی پناهیان و سرپرستی محمد عارف انجام می‌گیرد.

ادامه

اﻳﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻦ اﺣﺘﺮاﻡ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ مسئوﻟﻴﻦ اﺳﺖ

باراد از انتشار قریب الوقوع آلبوم جدید خود و تلاش برای کسب مجوز فعالیت رسمی موسیقی در کشور خبر داد: ​ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺐ و ﺭﻭﺯ ﺩاﺭﻡ ﺭﻭﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺮاﻙ « ﺳﺎﻋﺖ » ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮﻱ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻗﺮاﺭ ﺑﺪﻳﻢ. ﻗﻮﻝ ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻭﻟﻴﻦ ﺁﻟﺒﻮﻣﻢ، ﻛﻠﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﻮﺭﻱ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ. در

ادامه

واکنش محسن یگانه به حاشیه مجوز کنسرت در شهرستان ها

محسن یگانه در واکنش به عدم صدور مجوز برای کنسرت در شهر مشهد گفت: اینکه در مشهد اجازه برگزاری کنسرت نمی دهند به معنای این نیست که در دیگر شهرستان‌ها کنسرت‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود. به طور مثال در شهرهای یزد و تبریز هم کنسرت یا برگزار نمی‌شود یا به سختی می‌شود مجوز گرفت.

ادامه