کنسرت مجید انتظامى

​فیروز ویسانلو تصویری از تمرین ارکستر مجید انتظامى را به انتشار گذاشت. وی همچنین اعلام کرد اجرای این ارکستر در باغ موزه ملى میدان فردوسى برگزار خواهد شد.  

ادامه