اجرای حجت اشرف زاده در کوره پزخانه جنوب تهران

اینجا کوره پز خانه ایست در جنوب تهران. جایی از پایتخت! با محمدرضا هدایتی عزیز چند دقیقه ای با بُغض کنارشون بودیم وانقدر از دست ما برومد که براشون بخونیم و این فرشته ها کمی فراموش کنن غمِ نداشته هاشون رو. قرار هست با هماهنگی دوستانمون کنسرت های کوچک و مجانی بزاریم توی سال جدید

ادامه