اجرای علیرضا قربانی در جشنواره موسیقی مراکش

​اجراى بخش کوتاهى از مثنوى مولانا در فستیوال بین المللى موسیقى موازین مراکش ٢٠١۶ توسط علیرضا قربانی. با لب دمساز خود گر جفتمى همچو نى من گفتنى ها، گفتمى در این اجرا سامان صمیمی، میلاد محمدی و حسین زهاوی، قربانی را همراهی کردند.

ادامه