خداحافظی مرتضی کریمی با مشکی پوشان

​بنده مرتضی کریمی نوازنده عود گروه مشکی پوشان بعد از ۱۵ سال نوازندگی رسمی در این گروه و با خاطرات زیادی که داشتم بنا به مسائلی تصمیم گرفتم از این گروه جدا شم. هر چند تصمیم سختیه ولی برای بند مشکی پوشان و استاد رضا صادقی برادر عزیز و همه نوازندگان گروه آرزوی موفقیت بیشتر

ادامه