عادل فردوسی پور در مسابقه هفته با اجرای استاد منوچهر نوذری

م​سابقه هفته محصول ۱۳۷۲ شبکه اول سیما با اجرای مرحوم منوچهر نوذری اجرا میشد. عادل فردوسی پور زمانی که هنوز وارد صدا و سیما نشده بود و چهره مشهوری نبود به سوال مربوط به پله پاسخ داد. دراین مسابقه با پاسخ صحیح شرکننده چراغ هایی به عنوان امتیاز روی میز شرکت کننده روشن میشد و از

ادامه