مناظره فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل موسیقی، ممنوع یا مشروع؟

​نشست و مناظره پیرامون؛ “فقه وموسیقی” سه شنبه ۱۶ شهریورماه با حضور دکتر پیروز ارجمند آهنگساز، مدرس دانشگاه و مدیر سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجه السلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم حسینی ژرفا مدرس ومحقق حوزه فقه در پژوهشگاه فرهنگ وهنر وارتباطات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.  

ادامه