کنسرت گروه استاد مونس شریف‌اف

​کنسرت گروه استاد مونس شریف‌اف، ​استاد بزرگ کمانچه آذربایجان به همراه پیانو، سازهای کوبه ای ایرانی (تنبک، دف) و آواز موغام در تهران (تالار اندیشه) واصفهان (تالار رودکی) به ترتیب سوم (دوسانس ساعت ۱۸و۲۱) ودهم دی ماه (ساعت ۱۸:۳۰)

ادامه