تاریخ هزار ساله‌ی موسیقی و میراث اسلامی در آلبوم سامی یوسف

​​امروز ، یک سال از انتشار آلبوم سامی یوسف با نام «برکت» می‌گذرد؛ آلبومی که تاریخ هزار ساله‌ی موسیقی و میراث اسلامی را جشن می‌گیرد. سامی یوسف در صفحه اینستاگرام خود نوشت: من ایمان دارم که این آلبوم (و همه‌ی طرح‌های مشابه فکری، فرهنگی و باستانی) می‌توانند نقطه‌ی قوت مقابله با افراطی‌گری و جهل باشند.

ادامه