«طلوع بی غروب»

​بدینوسیله از همه شخصیتهای بزرگوار، کارکنان ارجمند نهاد ها، به ویژه مدیریت محترم وکارکنان مومن وتلاشگرسازمان بهشت زهرا(س)، ورزشکاران، نویسندگان، انجمن هنرمندان و آحاد ملت بزرگ و مهربان ایران همچنین از حضور جناب استاد بهلولی رئیس جامعه ی هنرمندان ایران وجناب اقای شریفی ازمدیران محترم نهادریاست جمهوری، جناب اقای فضل الله احمدی مدیرمحترم مجله پیشخوان و

ادامه