سالها تلاش برای نت نویسی و اصلاح چند کتاب

​شروین مهاجر از سال ها تلاش برای نت نویسی و اصلاح چندین کتاب سخن گفت که لیست آن به شرح زیر است: ١ – دفتر شور ردیف میرزاعبداله براى کمانچه و قیچک سپرانو به اصل روایت ضبط شده استاد نورعلى برومند ، که تا ٣ ماه دیگه توسط شرکت ماهور چاپ خواهد شد و هم

ادامه