چرا یه آدم ثروتمند و سیر مثل یه آدم نیازمند شوق نذری گرفتن داره؟

​دقت کردید که اخیرا هر سال تا محرم شروع میشه یه عده به فکر فقیرا میفتن و جنجال راه میندازن که انقدر نذری ندین و شکم یتیمها و گرسنه هارو سیر کنید. اولا یقین داشته باشین یتیمها و گرسنه ها نذری گیرشون میاد اونهم به اندازه ی کافی؛ هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق!

ادامه