باغ سنگی؛ اولین اثر انتزاعی هنری مکان ویژه معاصر در ایران

​ این باغ توسط درویش خان اسفندیارپور، مرد کشاورزِ ناشنوا و لال ساکن روستای بلورد ساخته شده. درویش خان پس از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ برای اعتراض بخاطر از دست دادن املاکش، دست از باغ داری برداشت تا اینکه همه درختان زمین باقی مانده او (پس از تقسیم اراضی) خشک شدند. او به همه

ادامه