هیتلر با کراوات قرمز

​سرانجام حق به حق دار رسید! دوست داشته باشیم، یا نداشته باشیم «دونالد ترامپ» با تمام حماقتها و حرفهای خطرناکش چهره واقعی ایالات متحده آمریکاست. چهره ای که «اوباما» با «ماندلا» بازی سعی در بزک کردن آن داشت. نمی شود روی استخوان قبایل قتل عام شده ی سرخپوست ایستاد و دم از آزادی زد، نمی

ادامه