احضاریه علی دایی به علت کمک رسانی به زلزله زدگان

روح جوانمردی را در بزرگمردانمان نکشیم! شاید دوباره زلزله ای بیاید!!! خوب یادم هست همین چند ماه پیش که همه ما سرگرم بازی های جام جهانی بودیم علی دایی عزیز به عنوان آقای گل جهان به تماشای این مسابقات نرفت و گفت: زمستان نزدیک است.. باید هرچه سریعتر خانه های روستاییان کرمانشاه ساخته شود و

ادامه