فریدون آسرایی در کنسرت راجر واترز

دیشب به کنسرت راجر واترز یکى از اعضاى گروه بسیار معروف پینک فلوید رفتم که اهنگ دوال یا دیوار در دنیاى موسیقى یکى از ماندگار ترین اثاره و نکته جالب اینکه وقتى میگن هنرمند در قبال جامعه اش مسئولیت داره رو در این کنسرت کاملا حس میکنید طورى که بخشى از کنسرت اعتراض به عملکرد

ادامه