زادروز سینا شعبانخانی

​امروز ٣ آذر تولد شخصیِ که از دو سال پیش تا الان بیشتر اوقات شبانه روز باهم گذروندیم. یادمه دو سال پیش که قرار شد باهم کار کنیم و من به عنوان مدیر برنامه کنارش باشم، ایمان داشتم با یکی از بهترین خواننده های آینده دار ایران دارم قرارداد میبندم اما هر چی بیشتر باهم

ادامه