تبریک به کیهان کلهر، کمانچه‌اش به ثبت یونسکو رسید

نوید محمدزاده با انتشار تصویری از کیهان کلهر پذیرفته شدن هنر ساختن و نواختن کمانچه به نام ایران را به این نوازنده تبریک گفت. بنابر اعلام محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، پرونده کمانچه (هنر ساختن و نواختن کمانچه) توسط ارزیابان یونسکو قبول شده و قرار است که در کمیته میراث فرهنگی یونسکو به ثبت برسد.

ادامه