دیشب یلــداى آرزوهاى من بود

​رستاک حلاج ۲۹ آذر ماه برای اولین بار به روی صحنه رفت. او با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دیشب یلــداى آرزوهاى من بود ۴ ساعتِ تمام بر فراز آسمان مهربانىِ شما پرواز کردم خدا رو شکر مى کنم براى وجود تک تک تون

ادامه