برای غواصانی که دست بسته زنده به گور شدند

​در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۶۵ یک عملیات گسترده نظامی تهاجمی نیروهای ایرانی (کربلای ۴) در جنگ با عراق صورت گرفت. با لو رفتن این عملیات و محاصره توسط نیروهای دشمن که در محور ابوالخصیب انجام شد عملیات یک روز پس از انجام متوقف شد و به جا گذاشتن تلفات زیادی به پایان رسید. در

ادامه