کمپین یک میلیون امضا برای نجات رودخانه کارون

​در حالی از پویش نجات دریاچه ارومیه خبر میرسد، که شمار امضاکنندگان از ۱۶۵۰۰۰۰ نفر هم گذر کرده. هر روز بر شمار امضاکنندگان حامیان #پویش_نجات_کارون هم با شتابی بیشتر افزوده میشود. با ارسال نام و نام خانوادگی به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۴۸۲۶۸ به این کمپین بپیوندید.  

ادامه

کمپین یک میلیون امضا

​مردمی که رعایت حقوق حیوانات را نیاموزند از احترام به حقوق یکدیگر هم عاجز خواهند بود. بعد از اتفاقات تلخ و خشونتهایی که در سالهای گذشته توسط بعضی افراد، نسبت به حیوانات اتفاق افتاد کمپینی با عنوان «یک میلیون امضا برای تصویب قانون حمایت از حیوانات» به راه افتاده تا به کمک شما دوستان عزیز

ادامه