آخرین کنسرت در سال ۱۴۱۰

بیست و یکم شهریور ماه آخرین تمدید کنسرت فرزاد فرزین در سال ۱۴۱۰ برگزار میشود! فرزاد فرزین از هوادارانش خواست قطعات پیشنهادی خود را برای اجرا در این کنسرت انتخاب کنند.  

ادامه