شب های جَز در تهران

شب های جَز ٢٢ و ٢٣ شهریور با حمایت ریحون در سالن محک برگزار خواهد شد. آرین کشیشی به همراه حمزه یگانه، امین طاهری و ابراهیم علوی در این برنامه اجرا خواهند کرد.  

ادامه