کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی یازده ستاره

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی یازده ستاره ۵۵۱۱۳۰۶۴ یازده ستاره ۱ سالار عقیلی ۵۵۱۱۳۰۶۵ یازده ستاره ۲ سالار عقیلی ۵۵۱۱۳۰۶۶ یازده ستاره ۳ سالار عقیلی ۵۵۱۱۳۰۶۷ یازده ستاره ۴ سالار عقیلی ۵۵۱۱۳۰۶۸ یازده ستاره ۵ سالار عقیلی ۵۵۱۱۳۰۶۹ یازده ستاره ۶ سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه یازده ستاره سالار عقیلی: ای جان و

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی سبکبار

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی سبکبار ۷۷۱۱۰۳۵ / سبکبار ۱ / سالار عقیلی ۷۷۱۱۰۳۶ / سبکبار ۲ / سالار عقیلی ۷۷۱۱۰۳۷ / سبکبار ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه سبکبار سالار عقیلی: ای صبا رو ، سبک بار ، از برم سوی دلدار گو به اون بی وفا یار ، حال این

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی تبریز در مه

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی تبریز در مه  ۲۲۱۱۳۷۶ / تبریز در مه / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه تبریز در مه سالار عقیلی: وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رودررو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی سالهای مشروطه

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی سالهای مشروطه ۲۲۱۸۲۸ / سالهای مشروطه / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه سالهای مشروطه سالار عقیلی: تازه‌تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده شکوه سر کن در تن ما، تاب محجوری نمانده پر گشاید شور و شیون از جگرها ای دریغ دل به زخمی شعله‌ور شد، جان

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی معمای شاه

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی معمای شاه ۴٩١٧٣۵ / معمای شاه ۱ / سالار عقیلی  ۴٩١٧٣۴ / معمای شاه ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه معمای شاه سالار عقیلی: ایران فدای اشک و خنده ی تو دل پرو تپنده ی تو فدای حسرت و امیدت رهاییه رمنده ی تو , رهاییه رمنده

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی موج اشک

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی موج اشک ۴۹۱۵۹۳ موج اشک ۱ سالار عقیلی ۴۹۱۵۹۴ موج اشک ۲ سالار عقیلی ۴۹۱۵۹۵ موج اشک ۳ سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه موج اشک سالار عقیلی: عاشقی آواره ام در غربته چشمانه تو گریه پنهان کرده ام از حرمته چشمانه تو عطر تو را گرفته تنه لحظه

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی وطنم

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی وطنم ۴۹۱۴۵۸ / وطنم / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه وطنم سالار عقیلی: وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رودررو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان برما وطنم پشت حیله را بشکن

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن ۵۵١١٠٧١١ / از تنهایی گریه مکن ۱ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧١٢ / از تنهایی گریه مکن ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه از تنهایی گریه مکن سالار عقیلی: ای دل دیوانه دل من ، لبریز بهانه دل من در خلوت خانه دل من

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی مرا رها مکن

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی مرا رها مکن ۵۵١١٠٧١٣ / مرا رها مکن ۱ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧١۴ / مرا رها مکن ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه مرا رها مکن سالار عقیلی: آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد با من بمان تا انتها مرا رها مکن در این سیاهی

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی آتش

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی آتش ۵۵١١٠٧٢۴ / آتش ۱ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧٢۵ / آتش ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه آتش سالار عقیلی: ای اتش در خانه افتاده سودای درد پیمانه افتاده از تو سرا پا سوختم ای عشق ای در سرم دزدانه افتاده ای اتش در خانه افتاده سودای درد

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی اندیشه وطن

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی اندیشه وطن ۵۵١١٠٧١۵ / اندیشه وطن ۱ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧١۶ / اندیشه وطن ۲ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧١٧ / اندیشه وطن ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه اندیشه وطن سالار عقیلی: احساس می کنم تورا هر لحظه با روح و تنم زیباست هر لحظه به تو

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی گلرخ

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی گلرخ ۵۵١١٠٧٢١ / گلرخ ۱ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧٢٢ / گلرخ ۲ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧٢٣ / گلرخ ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه گلرخ سالار عقیلی: ای گلرخم ای گلرخ من از خزان میترسم چیزی مگو از رفتن با من بمان میترسم چیزی مگو از رفتن

ادامه