کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده دلدار

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده دلدار ۳۳۱۱۳۹۶۰ / دلدار ۱ / سینا درخشنده ۳۳۱۱۳۹۶۱ / دلدار ۲ / سینا درخشنده ۳۳۱۱۳۹۶۲ / دلدار ۳ / سینا درخشنده بخشی از متن همین ترانه دلدار سینا درخشنده: شدی ماه شبام تو ای یار از جون دل من چی میخوای هر جا میپرسن از یار میگم تویی جونم

ادامه

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده بم میخندی

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده بم میخندی ۳۳۱۱۴۰۰۲ / بم میخندی ۱ / سینا درخشنده ۳۳۱۱۴۰۰۳ / بم میخندی ۲ / سینا درخشنده ۳۳۱۱۴۰۰۴ / بم میخندی ۳ / سینا درخشنده بخشی از متن همین ترانه بم میخندی سینا درخشنده: قبوله این دفعه میرم خودم یه جوری رد کارم واست میدونم اینو من یه حرف

ادامه

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده یار همیشگیم

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده یار همیشگیم ۳۳۱۱۳۳۲۲ / یار همیشگیم / سینا درخشنده بخشی از متن همین ترانه یار همیشگیم سینا درخشنده: پر و بال من شدی یجورایی همه رو پروندم خدایی به جز تو که ثابتی واسم تو قلبم نیس رد پایی تو آرامش منی قلبم نشستی توی دلم کم کم تو را

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل سینا درخشنده مگه هر کی هرکیه

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده مگه هر کی هرکیه ۲۶۱۵۹۴۱ مگه هر کی هرکیه ۱ سینا درخشنده ۲۶۱۵۹۴۲ مگه هر کی هرکیه ۲ سینا درخشنده ۲۶۱۵۹۴۳ مگه هر کی هرکیه ۳ سینا درخشنده ۲۶۱۵۹۵۲ مگه هر کی هرکیـه ۴ سینا درخشنده ۲۶۱۵۹۵۳ مگه هر کی هرکیـه ۵ سینا درخشنده ۲۶۱۵۹۶۰ مگه هر کی هرکیـه ۶

ادامه

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده بد تو فکرتم

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده بـد تو فکرتم ۲۶۱۵۷۶۸ بـد تو فکرتم ۱ سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۶۹ بـد تو فکرتم ۲ سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۲۹ بد تو فکرتم ۳ سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۳۰ بد تو فکرتم ۴ سینا درخشنده بخشی از متن همین ترانه بـد تو فکرتم سینا درخشنده: میزنی زخم به قلبی که درگیر توئه رو خودت هم

ادامه

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده میشنوی حرفامو

کد پیشواز ایرانسل سینا درخشنده میشنوی حرفامو ۲۶۱۵۷۳۱ میشنوی حرفامو ۱ سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۳۲ میشنوی حرفامو ۲  سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۳۳ میشنوی حرفامو ۳ سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۷۰ میشنوی حرفامو ۴ سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۷۱ میشنوی حرفامو ۵ سینا درخشنده ۲۶۱۵۷۷۲ میشنوی حرفامو ۶ سینا درخشنده بخشی از متن همین ترانه میشنوی حرفامو سینا درخشنده: میشنوی حرفمو من

ادامه