کد آهنگ پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی یارم یارم

کد پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی یارم یارم ۶۹۱۲۲۲۴ / یارم یارم ۱ / میلاد درخشانی ۶۹۱۲۲۲۵ / یارم یارم ۲ / میلاد درخشانی بخشی از متن همین ترانه یارم یارم میلاد درخشانی : دلی دارُم، دلی دیوونه دارُم هوای عاشقی در سینه دارُم اگر این عاشقی با ما بسازه، عجب گنجی در این سینه دارُم یارُم

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی برف

کد پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی برف ۶۹۱۲۲۱۹ /برف ۱ /میلاد درخشانی ۶۹۱۲۲۲۰ /برف ۲ /میلاد درخشانی بخشی از متن همین ترانه برف میلاد درخشانی : پشت شیشه برف می بارد، پشت شیشه برف می بارد در سکوت سینه ام دستی دانه ی اندوه می کارد چون نهالی سست می لرزد روحم از سرمای تنهایی می خزد

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی قفس

کد پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی قفس ۶۹۱۲۲۱۳ /قفس ۱ /میلاد درخشانی ۶۹۱۲۲۱۴ /قفس ۲ /میلاد درخشانی بخشی از متن همین ترانه قفس میلاد درخشانی : تو را می خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم تویی آن آسمان صاف و روشن، من این کنج قفس مرغی اسیرم تو را می خواهم و

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی از آخرین دیدار

کد پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی از آخرین دیدار ۶۹۱۲۲۲۱ / از آخرین دیدار ۱ / میلاد درخشانی ۶۹۱۲۲۲۲ / از آخرین دیدار ۲ / میلاد درخشانی ۶۹۱۲۲۲۳ / از آخرین دیدار ۳ / میلاد درخشانی بخشی از متن همین ترانه از آخرین دیدار میلاد درخشانی : چو گل در دست بیداد تو پرپر شد نگاه من

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی بشنو

کد پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی بشنو  ۶۹۱۲۲۰۹ / بشنو ۱ / میلاد درخشانی  ۶۹۱۲۲۰۸ / بشنو ۲ / میلاد درخشانی ۶۹۱۲۲۱۰ / بشنو ۳ / میلاد درخشانی بخشی از متن همین ترانه بشنو میلاد درخشانی : در گذار از شب، آسمان پنهان نیست تنها من سکوت شب و رویایی که باقیست در خیال من واژه ها

ادامه

کد آهنگ پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی آرزو

کد پیشواز ایرانسل میلاد درخشانی آرزو ۶۹۱۲۲۰۷ / آرزو ۱ / میلاد درخشانی ۶۹۱۲۲۰۶ / آرزو  ۲ / میلاد درخشانی بخشی از متن همین ترانه آرزو میلاد درخشانی : همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی؟ همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه

ادامه