کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک شام دلفریب

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک شام دلفریب ۷۷۳۹۲ / شام دلفریب ۱ / سینا سرلک  ۷۷۳۹۳ / شام دلفریب۲ / سینا سرلک  ۷۷۳۹۴ / شام دلفریب ۳ / سینا سرلک  ۷۷۳۹۵ / شام دلفریب ۴ / سینا سرلک ۷۷۳۹۶ / شام دلفریب ۵ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه شام دلفریب

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف شب هجران

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف شب هجران  ۷۷۴۰۹ / تصنیف شب هجران ۱ /سینا سرلک ۷۷۴۱۰ / تصنیف شب هجران ۲ / سینا سرلک  ۷۷۴۱۱ / تصنیف شب هجران ۳ / سینا سرلک ۷۷۴۱۲ / تصنیف شب هجران ۴ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه تصنیف شب هجران سینا سرلک

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف سینه مجروح

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف سینه مجروح  ۷۷۴۱۳ / تصنیف سینه مجروح ۱ / سینا سرلک  ۷۷۴۱۴ / تصنیف سینه مجروح ۲ / سینا سرلک  ۷۷۴۱۵ / تصنیف سینه مجروح ۳/ سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه تصنیف سینه مجروح سینا سرلک : هم در این سینه ی مجروح دل زاری

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف افسانه عشق

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف افسانه عشق ۷۷۴۰۳ / تصنیف افسانه عشق ۱ / سینا سرلک ۷۷۴۰۴ / تصنیف افسانه عشق ۲ / سینا سرلک  ۷۷۴۰۵ / تصنیف افسانه عشق ۳ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه تصنیف افسانه عشق سینا سرلک : دورم  از کوی تو اما دلم آنجاست

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف فروزش مهر

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک تصنیف فروزش مهر  ۷۷۴۰۶ / تصنیف فروزش مهر ۱ / سینا سرلک  ۷۷۴۰۷ / تصنیف فروزش مهر ۲ / سینا سرلک  ۷۷۴۰۸ / تصنیف فروزش مهر ۳ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه تصنیف فروزش مهر سینا سرلک : دورم  از کوی تو اما دلم آنجاست

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک شوق وصال

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک شوق وصال  ۷۷۳۹۷ / شوق وصال ۱ / سینا سرلک  ۷۷۳۹۸ / شوق وصال ۲ / سینا سرلک ۷۷۳۹۹ / شوق وصال ۳ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه شوق وصال سینا سرلک : چشم ز شوق دیدنت صاحب بال می شود لحظه شمار می شود

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک سینه بی کینه

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک سینه بی کینه  ۷۷۴۰۰ / سینه بی کینه ۱ / سینا سرلک ۷۷۴۰۱ / سینه بی کینه ۲ / سینا سرلک ۷۷۴۰۲ / سینه بی کینه ۳ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه سینه بی کینه سینا سرلک : در سینه ی ما کینه ی کس

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک غمه هجران

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک غمه هجران  ۷۷۳۸۴ / غمه هجران ۱ / سینا سرلک  ۷۷۳۸۵ / غمه هجران ۲ / سینا سرلک  ۷۷۳۸۶ / غمه هجران ۳ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه غمه هجران سینا سرلک : مرا چو با غم هجران گذاشتی و گذشتی به قلبم آتش سوزان

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سینا سرلک خاطرات گمشده

کد پیشواز انتظار همراه اول سینا سرلک خاطرات گمشده ۷۷۳۸۷ / خاطرات گمشده ۱ / سینا سرلک  ۷۷۳۸۸ / خاطرات گمشده ۲ / سینا سرلک ۷۷۳۸۹ / خاطرات گمشده ۳ / سینا سرلک بخشی از متن همین ترانه خاطرات گمشده سینا سرلک : کاشکی تقدیر انسانها فقط در خواب بود قصه از آغار سر میشد دلت

ادامه