کد آوای انتظار همراه اول از حریم زینب میثم مطیعی

کد پیشواز انتظار همراه اول میثم مطیعی از حریم زینب  ۸۲۴۴۵ / از حریم زینب / میثم مطیعی بخشی از متن همین مداحی از حریم زینب میثم مطیعی : این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم حاشا اینکه از راه تو حتى لحظه ای برگردیم یا زینب از شام بلا، شهید آوردند با شور

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول از شام بلا شهید آورد میثم مطیعی

کد پیشواز انتظار همراه اول میثم مطیعی از شام بلا شهید آورد ۸۲۴۴۴ / ازشام بلا شهیدآوردند / میثم مطیعی بخشی از متن همین مداحی از شام بلا شهید آورد میثم مطیعی : این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم حاشا اینکه از راه تو حتى لحظه ای برگردیم یا زینب از شام بلا،

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول دلتنگم یا حسین میثم مطیعی

کد پیشواز انتظار همراه اول میثم مطیعی دلتنگم یا حسین  ۸۰۰۴۷ / دلتنگم یا حسین / میثم مطیعی بخشی از متن همین مداحی دلتنگم یا حسین میثم مطیعی : لبَّیک یا حسین لبَّیک یا حسین، یعنی در معرکه، تا پای جان بمان، بگذر از سر لبَّیک یا حسین، یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع، صبر

ادامه