کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم ۷۱۰۲۳ وطنم سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه وطنم سالار عقیلی : وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رودررو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان برما وطنم پشت حیله را

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی تصنیف شور امید دل

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی امید دل ۳۲۳۴۵ تصنیف شور امید دل (۱) سالار عقیلی ۳۲۳۴۶ تصنیف شور امید دل (۲) سالار عقیلی ۳۲۳۴۷ تصنیف شور امید دل (۳) سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه تصنیف شور امید دل سالار عقیلی : ای امید دل من کجایی همچو بختم کنارم نیایی آشنا

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی موج اشک

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی موج اشک  ۷۳۱۴۶ / موج اشک ۱ / سالار عقیلی  ۷۳۱۴۷ / موج اشک ۲/ سالار عقیلی  ۷۳۱۴۸ / موج اشک ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه موج اشک سالار عقیلی : عاشقی آواره ام در غربته چشمانه تو گریه پنهان کرده ام از حرمته

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی گلرخ

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی گلرخ ۸۲۲۱۳ / گلرخ ۱ / سالار عقیلی ۸۲۲۱۴ / گلرخ ۲ / سالار عقیلی ۸۲۲۱۵ / گلرخ ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه گلرخ سالار عقیلی : ای گلرخم ای گلرخ من از خزان میترسم چیزی مگو از رفتن با من بمان میترسم چیزی

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی دوستت دارم

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی دوستت دارم ۸۲۲۱۰ / دوستت دارم ۱ / سالار عقیلی ۸۲۲۱۱ / دوستت دارم ۲ / سالار عقیلی ۸۲۲۱۲ / دوستت دارم ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه دوستت دارم سالار عقیلی : آزارم می دهد راهی که میرویم با این همه ولی ظالم که

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی اندیشه وطن

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی اندیشه وطن ۸۲۲۰۷ / اندیشه وطن ۱ / سالار عقیلی ۸۲۲۰۸ / اندیشه وطن ۲ / سالار عقیلی ۸۲۲۰۹ / اندیشه وطن ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه اندیشه وطن سالار عقیلی : احساس می کنم تورا هر لحظه با روح و تنم زیباست هر

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی آتش

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی آتش ۸۲۲۱۶ / آتش ۱ / سالار عقیلی ۸۲۲۱۷ / آتش ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه آتش سالار عقیلی : ای اتش در خانه افتاده سودای درد پیمانه افتاده از تو سرا پا سوختم ای عشق ای در سرم دزدانه افتاده ای اتش در خانه

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن ۸۲۲۰۳ / از تنهایی گریه مکن ۱ / سالار عقیلی ۸۲۲۰۴ / از تنهایی گریه مکن ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه از تنهایی گریه مکن سالار عقیلی : ای دل دیوانه دل من ، لبریز بهانه دل من در خلوت خانه

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه ۸۳۷۰۲ / معمای شاه ۱ / سالار عقیلی ۸۳۷۰۳ / معمای شاه ۲ / سالار عقیلی ۸۳۷۰۴ / معمای شاه ۳ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه معمای شاه سالار عقیلی : ایران فدایه اشکو خنده ی تو دله پرو تپنده ی تو فدایه حسرتو

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه بیکلام

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی معمای شاه ۸۳۷۰۰ / معمای شاه بیکلام ۱ / سالار عقیلی ۸۳۷۰۱ / معمای شاه بیکلام ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه معمای شاه سالار عقیلی : ایران فدایه اشکو خنده ی تو دله پرو تپنده ی تو فدایه حسرتو امیدت رهاییه رمنده ی تو ,

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی وطنم  ۷۱۰۲۳ وطنم سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه وطنم سالار عقیلی : وطنم ای شکوه پابرجا در دل التهاب دورانها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحرانها ایستادی به جنگ رودررو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان برما وطنم پشت حیله را

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی امید دل

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی امید دل  ۳۲۳۳۸ امید دل ۱ سالار عقیلی  ۳۲۳۳۹ امید دل ۲ سالار عقیلی ۳۲۳۴۰ امید دل ۳ سالار عقیلی ۳۲۳۴۱ امید دل ۴ سالار عقیلی ۳۲۳۳۷ امید دل (بی کلام) سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه امید دل سالار عقیلی : ای امید دل من کجایی

ادامه