کد آوای انتظار همراه اول علیرضا قربانی کهربا

کد پیشواز انتظار همراه اول علیرضا قربانی کهربا ۸۶۴۱۰ / کهربا ۱ / علیرضا قربانی ۸۶۴۱۱ / کهربا ۲ / علیرضا قربانی ۸۶۴۱۲ / کهربا ۳ / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه کهربا علیرضا قربانی : من نه خود میروم او مرا می کشد کاه سر گشته را کهربا می کشد چون گریبان

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول علیرضا قربانی تصنیف غلام قمر

کد پیشواز انتظار همراه اول علیرضا قربانی تصنیف غلام قمر ۸۶۴۱۷ / تصنیف غلام قمر ۱ / علیرضا قربانی ۸۶۴۱۸ / تصنیف غلام قمر ۲ / علیرضا قربانی ۸۶۴۱۹ / تصنیف غلام قمر ۳ / علیرضا قربانی ۸۶۴۲۰ / تصنیف غلام قمر ۴ / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه تصنیف غلام قمر علیرضا

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول علیرضا قربانی تصنیف پریزاد

کد پیشواز انتظار همراه اول علیرضا قربانی تصنیف پریزاد ۸۶۴۲۱ / تصنیف پریزاد ۱ / علیرضا قربانی ۸۶۴۲۲ / تصنیف پریزاد ۲ / علیرضا قربانی ۸۶۴۲۳ / تصنیف پریزاد ۳ / علیرضا قربانی ۸۶۴۲۴ / تصنیف پریزاد ۴ / علیرضا قربانی بخشی از متن همین ترانه تصنیف پریزاد علیرضا قربانی : مرا پرسی که چونی بین

ادامه