کد آوای انتظار همراه اول مهران مدیری دورهمی

کد پیشواز انتظار همراه اول مهران مدیری دورهمی ۸۳۶۷۸ / دورهمی ۱ / مهران مدیری ۸۳۶۷۹ / دورهمی ۲ / مهران مدیری بخشی از متن همین ترانه دورهمی مهران مدیری : ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم گقت خود

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول مهران مدیری زعفرانی

کد پیشواز انتظار همراه اول مهران مدیری زعفرانی  ۸۳۶۸۰ / زعفرانی ۱ / مهران مدیری ۸۳۶۸۱ / زعفرانی ۲ / مهران مدیری ۸۳۶۸۲ / زعفرانی ۳ / مهران مدیری بخشی از متن همین ترانه زعفرانی  مهران مدیری : جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را از زعفران رویه من رو می

ادامه