کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی آتش

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی آتش ۵۵١١٠٧٢۴ / آتش ۱ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧٢۵ / آتش ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه آتش سالار عقیلی: ای اتش در خانه افتاده سودای درد پیمانه افتاده از تو سرا پا سوختم ای عشق ای در سرم دزدانه افتاده ای اتش در خانه افتاده سودای درد

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی آتش

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی آتش ۸۲۲۱۶ / آتش ۱ / سالار عقیلی ۸۲۲۱۷ / آتش ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه آتش سالار عقیلی : ای اتش در خانه افتاده سودای درد پیمانه افتاده از تو سرا پا سوختم ای عشق ای در سرم دزدانه افتاده ای اتش در خانه

ادامه