کد آوای انتظار همراه اول حامد همایون آه نکش

کد پیشواز انتظار همراه اول حامد همایون آه نکش ۸۹۹۰۴ / آه نکش ۱ / حامد همایون ۸۹۹۰۵ / آه نکش ۲ / حامد همایون بخشی از متن همین ترانه آه نکش حامد همایون : آه نکش آه نکش خوب من پنجره بر باه نکش خوب من پنجره ی بسته مرا میکشد خنجره تا دسته

ادامه

کد پیشواز ایرانسل حامد همایون آه نکش

کد پیشواز ایرانسل حامد همایون آه نکش ۳۳۱۱۱۲۶۳ آه نکش ۱ حامد همایون ۳۳۱۱۱۲۶۴ آه نکش ۲ حامد همایون بخشی از متن همین ترانه آه نکش حامد همایون : آه نکش آه نکش خوب من پنجره بر باه نکش خوب من پنجره ی بسته مرا میکشد خنجره تا دسته مرا میشکد ناز نکن ناز نکن نازنین حادثه آغاز

ادامه