کد آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن

کد پیشواز ایرانسل سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن ۵۵١١٠٧١١ / از تنهایی گریه مکن ۱ / سالار عقیلی ۵۵١١٠٧١٢ / از تنهایی گریه مکن ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه از تنهایی گریه مکن سالار عقیلی: ای دل دیوانه دل من ، لبریز بهانه دل من در خلوت خانه دل من

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی از تنهایی گریه مکن ۸۲۲۰۳ / از تنهایی گریه مکن ۱ / سالار عقیلی ۸۲۲۰۴ / از تنهایی گریه مکن ۲ / سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه از تنهایی گریه مکن سالار عقیلی : ای دل دیوانه دل من ، لبریز بهانه دل من در خلوت خانه

ادامه