کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی تصنیف شور امید دل

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی امید دل ۳۲۳۴۵ تصنیف شور امید دل (۱) سالار عقیلی ۳۲۳۴۶ تصنیف شور امید دل (۲) سالار عقیلی ۳۲۳۴۷ تصنیف شور امید دل (۳) سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه تصنیف شور امید دل سالار عقیلی : ای امید دل من کجایی همچو بختم کنارم نیایی آشنا

ادامه

کد آوای انتظار همراه اول سالار عقیلی امید دل

کد پیشواز انتظار همراه اول سالار عقیلی امید دل  ۳۲۳۳۸ امید دل ۱ سالار عقیلی  ۳۲۳۳۹ امید دل ۲ سالار عقیلی ۳۲۳۴۰ امید دل ۳ سالار عقیلی ۳۲۳۴۱ امید دل ۴ سالار عقیلی ۳۲۳۳۷ امید دل (بی کلام) سالار عقیلی بخشی از متن همین ترانه امید دل سالار عقیلی : ای امید دل من کجایی

ادامه