کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو باد گناهکار

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو باد گناهکار ۹۱۷۵۲ باد گناهکار ۱ دنگ شو ۹۱۷۵۳ باد گناهکار ۲ دنگ شو ۹۱۷۵۴ باد گناهکار ۳ دنگ شو ۹۱۷۵۵ باد گناهکار ۴ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه باد گناهکار گروه دنگ شو : بی هوا با چَشمِ بیدار،در به در در کار دلدار

ادامه

کد پیشواز ایرانسل گروه دنگ شو باد گناهکار

کد پیشواز ایرانسل گروه دنگ شو باد گناهکار ٣٣١١٢٢۵٠ باد گناهکار دنگ شو ٣٣١١٢٢۵١ باد گناهکار ۲ دنگ شو ٣٣١١٢٢۵٢ باد گناهکار ۳ دنگ شو ٣٣١١٢٢۵٣ باد گناهکار ۴ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه باد گناهکار گروه دنگ شو : بی هوا با چشمه بیدار در به در در کار دلدار گفتم ای

ادامه