کد پیشواز ایرانسل چارتار بنویس

کد پیشواز ایرانسل چارتار بنویس ۵۵١١٢۶٩۵ بنویس ۱ چارتار ۵۵١١٢۶٩۶ بنویس ۲ چارتار بخشی از متن همین ترانه بنویس گروه چارتار: شب برزن شب ما شب بی روزن شب ما شب تاریک و حریص بنویس از ما بنویس بنویس از رنج فتاده وداعه ای بنویس از چَشمی و شبنم خاطره ای بنویس از ما به

ادامه

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار بنویس

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار بنویس ۹۷۸۷۵ بنویس ۱ گروه چارتار ۹۷۸۷۶ بنویس ۲ گروه چارتار بخشی از متن همین ترانه بنویس چارتار: شب برزن شب ما شب بی روزن شب ما شب تاریک و حریص بنویس از ما بنویس بنویس از رنج فتاده وداعه ای بنویس از چَشمی و شبنم خاطره ای بنویس

ادامه