کد پیشواز ایرانسل چارتار تردید

کد پیشواز ایرانسل چارتار تردید  ۵۵١١٢۶٩٩ تردید چارتار بخشی از متن همین ترانه تردید گروه چارتار: آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر آه ای بی ردپایی گامی از من نگیر آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر آه ای بی ردپایی گامی از من نگیر من تا سخن راهی ام من تا سحر در

ادامه

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار تردید

کد پیشواز انتظار همراه اول چارتار تردید ۹۷۸۸۰ تردید گروه چارتار بخشی از متن همین ترانه تردید چارتار: آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر آه ای بی ردپایی گامی از من نگیر آه ای تردید رفتن گاهی دامن نگیر آه ای بی ردپایی گامی از من نگیر من تا سخن راهی ام من تا

ادامه