کد آوای انتظار همراه اول دنگ شو حباب

کد پیشواز انتظار همراه اول گروه دنگ شو حباب ۹۱۷۷۱ حباب ۱ دنگ شو ۹۱۷۷۲ حباب ۲ دنگ شو ۹۱۷۷۳ حباب ۳ دنگ شو ۹۱۷۷۴ حباب ۴ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه حباب گروه دنگ شو : آمدم از خانه ی او بوی تنم به شراب میزند آمدم از خانه ی او بوی

ادامه

کد پیشواز ایرانسل گروه دنگ شو حباب

کد پیشواز ایرانسل گروه دنگ شو حباب ٣٣١١٢٢۶٧ حباب دنگ شو ٣٣١١٢٢۶٨ حباب ۲ دنگ شو  ٣٣١١٢٢۶٩ حباب ۳ دنگ شو ٣٣١١٢٢٧٠ حباب ۴ دنگ شو بخشی از متن همین ترانه حباب گروه دنگ شو : آمدم از خانه ی او بوی تنم به شراب میزند آمدم از خانه ی او بوی تنم به شراب

ادامه